Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van ­gespecialiseerde zorgprofessionals van onze school.

Soorten therapie

Soms vindt therapie plaats onder schooltijd. U kunt op school een aanvraag voor logopedie en fysiotherapie indienen. Heeft een leerling langdurige therapie nodig, dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school.

Schoolmaatschappelijk werker

Ouders en verzorgers kunnen met vragen over bijvoorbeeld een indicatie WMO of de Jeugdwet altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker.

Zorg binnen onderwijs

Sommige leerlingen hebben meer zorg nodig dan school kan bieden. Als extra begeleiding nodig is vraagt de Commissie van de Begeleiding van school samen ouders BIO-uren (begeleiding in onderwijs) aan bij de gemeente. De begeleider helpt je zoon of dochter aansluiting te houden bij het leerprogramma en is gericht op ondersteuning in de klas bij het aanleren van (sociale) vaardigheden, de communicatie en wisseling van taken in de dagelijkse routine, de persoonlijke verzorging, of de medische zorg. Pedagogisch medewerkers van Zozijn komen hiervoor op afgesproken tijden op school. Om rust in de groep te bewaren en om te voorkomen dat er te veel verschillende pedagogisch begeleiders in de groep komen, wordt onder verant­woordelijkheid van de Commissie voor de Begeleiding met de medewerkers van Zozijn een rooster gemaakt.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding beoordeelt of een leerling geholpen is met speciale zorg. Zo bekijkt de commissie bijvoorbeeld of een leerling extra begeleiding in zorg nodig heeft. We stemmen zorg en onderwijs dan steeds zo goed mogelijk op elkaar af.