Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Soorten therapie

Soms vindt therapie plaats onder schooltijd. U kunt op school een aanvraag voor logopedie en fysiotherapie indienen. Heeft een leerling langdurige therapie nodig dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school.

Schoolmaatschappelijk werker

Ouders kunnen met vragen over bijvoorbeeld een indicatie WMO of de Jeugdwet altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker.

Zorg binnen onderwijs

Sommige leerlingen hebben meer zorg nodig dan school kan bieden. Als extra begeleiding nodig is vraagt de Commissie van de Begeleiding van school samen met de ouders begeleiding in onderwijs (BIO-uren) aan bij de gemeente. De begeleider helpt uw kind aansluiting te houden bij het leerprogramma en is gericht op ondersteuning in de klas bij het aanleren van (sociale) vaardigheden, communicatie, wisseling van taken in de dagelijkse routine, persoonlijke verzorging of medische zorg. Pedagogisch medewerkers van Zozijn komen hiervoor op afgesproken tijden op school. Om rust in de groep te bewaren en te voorkomen dat er te veel verschillende pedagogisch begeleiders in de groep komen, wordt onder verantwoordelijkheid van de Commissie voor de Begeleiding een rooster gemaakt met de medewerkers van Zozijn.