Ons Onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past. En dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses en talenten. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, school-brede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat overal over gesproken kan worden, en dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en gezondheid

Bewegen is gezond. Dat stimuleren we dan ook. We houden ons meer dan gemiddeld bezig met sport en gezondheid. Wekelijks krijgen alle leerlingen gymlessen. Daarnaast doen leerlingen elk jaar mee aan een sportdag. We werken al een aantal jaren samen met Special Heroes. Dit is een landelijke organisatie die kinderen en jongeren meer wil laten bewegen.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur vinden we belangrijk. We bieden leerlingen verschillende expressieve en creatieve vakken. Vorig schooljaar heeft een vlogger een aantal inspirerende lessen gegeven. Ook komen drama- en muziekleraren bij ons op school periodiek lessen verzorgen.