Onze school

Als je onze school binnenkomt, springen de kernwaarden passie, plezier en prestatie meteen in het oog. Wij geven voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met een specialistische hulpvraag of zeer intensieve ondersteuningsbehoefte. Onze leerlingen stromen uit naar een vorm van dagbesteding, beschut werk of werk. Zij volgen bij ons een leerroute die past bij hun ontwikkelingsniveau.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levens­overtuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

De Ziep telt:
• 120 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar
• 11 groepen (van ongeveer 10 tot 14 leerlingen)
• 45 deskundige en enthousiaste medewerkers
• onderwijszorggroep De Ziep op school
• onderwijszorggroep De Opmaat in Nieuw Wehl

Schoolklimaat

De Ziep gaat uit van de talenten van elke leerling. We benaderen onze leerlingen vanuit een positieve houding en investeren in persoonlijk contact. De school is voor leerlingen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar ze kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen. Op De Ziep mag je zijn wie je bent.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Binnenkijken bij De Ziep

Aanmelden 

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Voor de toelating van je kind tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Neem gerust contact op