Team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit leraren, onder-wijsondersteuners, praktijkbegeleiders, stagebegeleiders en andere professionals.

Wat ons team speciaal maakt

Onze medewerkers zijn gemotiveerd, betrokken en willen het beste uit elke leerling halen. Zij staan stevig in hun schoenen en beschikken over veel specialistische kennis en ervaring.

Mentor

Iedere leerling heeft een vaste mentor. Deze mentor is verantwoordelijk voor het onderwijs in zijn of haar groep. De mentor werkt nauw samen met de onderwijsondersteuner, onderhoudt de contacten met ouders en collega’s, verzamelt informatie en schrijft de rapportages.

Extra ondersteuning

Elke leerling krijgt extra begeleiding van onderwijs­ondersteuners, praktijkbegeleiders en stage­begeleiders. Zij begeleiden de leerlingen intensief en hebben oog voor de kwaliteiten en mogelijkheden van een leerling. Ze zijn gemotiveerd om onderwijs te geven dat écht werkt.

Gespecialiseerde professionals

Naast de mentor en praktijkbegeleiders, bieden ook andere gespecialiseerde medewerkers extra ondersteuning en begeleiding. Denk aan een orthopedagoog, vakleraar bewegings­onderwijs, externe logopedist, intern begeleider en trajectbegeleider.

Meer nodig?

Heeft je kind meer nodig? Dan kunnen zij bijvoorbeeld begeleid worden door collega’s die de weerbaarheidstraining Rots en Water geven. Je kind leert daarmee beter voor zichzelf op te komen of zichzelf juist beter te beheersen. Ook kunnen begeleiders in onderwijs (BIO) van onze zorgpartner Zozijn in de klas extra ondersteuning bieden. Daarvoor kun je een indicatie bij de gemeente aanvragen.