Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen.

Bereikt in 2021

• We startten met sollicitatietraining en supermarkttraining.
• We vroegen om een nauwe samenwerking met onze zorgpartners.
• We organiseerden nieuwe stageplekken.
• We hielden Nu & Later gesprekken met de leerlingen en hun ouders.
• We hebben de NPO-gelden ingezet voor verdieping lesstof en excursies.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

• We bieden nieuwe programma’s en methoden aan.
• We gaan voor meer regie naar de leerling.
• Wij ontwikkelen een portfolio voor alle leerroutes.
• Wij zoeken passende uitstroomplekken voor beschut werk.
• We breiden het cultuuraanbod uit.