Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan zijn tussen de 12 en 18 jaar met een uitloop naar 20 jaar. Leerlingen uit leerroute 1 tot en met 5 volgen bij ons voortgezet speciaal onderwijs.

Speciale leerlingen

Leerlingen hebben een ontwikkelings­achterstand, beperkte cognitieve mogelijkheden, grote belemmeringen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of een (zeer) ernstige meervoudige beperking (EMB/EVB+). Ze hebben een IQ dat globaal tussen de 20 en 80 ligt. Een steeds groter wordende groep heeft een IQ boven de 70. Soms met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADD of ADHD. Deze leerlingen hebben een (zeer) intensieve ondersteuningsbehoefte op het gebied van ‘leren leren’ en hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben extra behoefte aan veiligheid en structuur. Ze hebben een speciale hulpvraag en/of zeer intensieve behoefte aan ondersteuning. We bieden deze ondersteuning graag zodat jongeren op weg gaan naar een mooie en zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij.

Onze missie

Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling. We nemen initiatief om samen met anderen ons doel te bereiken: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving. Dit doen we met geïntegreerde kennis van onderwijs, gedrag en zorg.

Onze visie

Als ouder wilt u niets liever dan dat uw kind écht gezien wordt. We stemmen ons onderwijs af op de wensen, de behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling. We betrekken leerlingen actief bij hun leerproces en we bieden ze keuzeruimte. Dat wil niet zeggen dat leerlingen alleen maar doen wat ze leuk vinden. We stre-ven er juist naar dat ze allemaal een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen. Onze begeleiding stemmen wij af met ouders en partners in het regulier onderwijs, (jeugd)zorg of revalidatie. Zo bereiden we onze leerlingen samen zo goed mogelijk voor op hun toekomst binnen de dagbesteding, in werk, wonen, vrije tijd en burgerschap.

Passie, plezier, prestatie

Deze kernwaarden geven aan waar we voor staan. Het zijn de waarden die in alles wat we doen terugkomen. Ze zijn herkenbaar voor leerlingen, ouders en teamleden en staan centraal binnen ons onderwijs:

• Passie: welke interesses of dromen heeft een leerling? Passie motiveert. Het is de persoonlijke kracht van onze leerlingen.
• Plezier: wat doet een leerling graag? En wat doet hij of zij het liefst? Met plezier gaat het leren makkelijker.
• Prestatie: wat kan een leerling, waar liggen de talenten? Wat heeft een leerling nodig en waar is hij of zij zelf trots op? Een mooie prestatie is een belangrijke factor voor succes.