Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 12 en 18 jaar met een uitloop naar 20 jaar. Leerlingen uit leerroute 1 tot en met 5 volgen bij ons voortgezet speciaal onderwijs.

Speciale leerlingen

Leerlingen hebben een ontwikkelings­achterstand, beperkte cognitieve mogelijkheden, grote belemmeringen in hun sociaalemotionele ontwikkeling of een (zeer) ernstige meervoudige beperking (EMB/EVB+). Ze hebben een IQ dat globaal tussen de 20 en 80 ligt. Een steeds groter wordende groep heeft een IQ boven de 70, soms met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADD of ADHD. Deze leerlingen hebben een (zeer) intensieve ondersteuningsbehoefte op gebied van ‘Leren Leren’ en bij hun sociaal emotionele ontwikkeling.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben extra behoefte aan veiligheid en structuur. Ze hebben een speciale hulpvraag en/of zeer intensieve behoefte aan ondersteuning. Wij bieden deze ondersteuning graag. Zodat jongeren op weg gaan naar een mooie en zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij.

Onze visie

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind écht gezien wordt. We stemmen ons onderwijs af op de wensen, de behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling. We betrekken leerlingen actief bij hun leerproces en we bieden ze keuzeruimte. Dat wil niet zeggen dat leerlingen alleen maar doen wat ze leuk vinden. Wij streven er juist naar dat ze allemaal een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen. Zo bereiden we onze leerlingen samen zo goed mogelijk voor op hun toekomst op het gebied van werk, wonen, vrije tijd en burgerschap.

Passie, plezier, prestatie

Deze kernwaarden geven aan waar we voor staan. Het zijn de waarden die in alles wat we doen terugkomen. Ze zijn herkenbaar voor leerlingen, ouders en teamleden en staan centraal binnen ons onderwijs:

• Passie: welke interesses of dromen heeft een leerling? Passie motiveert. Het is de persoonlijke kracht van onze leerlingen.
• Plezier: wat doet een leerling graag?
• En wat doet hij of zij het liefst?
• Met plezier gaat het leren makkelijker.
• Prestatie: wat kan je, waar liggen de talenten van je kind? Wat heeft hij of zij nodig? En waar is de leerling zelf trots op? Een mooie prestatie is een belangrijke factor voor succes.