Resultaten

De meeste van onze leerlingen stromen rond hun achttiende uit naar een arbeids- of ­dagbestedingsplek. Vanaf 18 jaar is de leerling volgens de wet meerderjarig. Een aantal zaken verandert dan. Denk hierbij aan studiefinanciering, uitkering en wettelijke vertegenwoordiging. Rond de zeventiende verjaardag van een leerling ontvangen de ouders een brief met alle belangrijke informatie. Onze maatschappelijk werker kan je verder helpen.

Wat verwacht de inspectie van ons?

• 95% van onze leerlingen verlaat de school met een VSO- diploma.
• 5% van onze leerlingen gaat naar vervolgonderwijs, met als doel uiteindelijk werk te vinden.
• 15% van onze leerlingen gaat naar (beschut) werk
• 75 % van de leerlingen vindt een passende plek binnen de dagbesteding.
• Na een jaar is zeker 75% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan.
• 75% van de leerlingen stroomt uit op het vooraf vastgesteld uitstroomperspectief in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De effectiviteit van het OPP voldoet dus aan de landelijk norm.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2020-2021 stroomden 24 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 17% een betaalde baan, 4% ging naar praktijkonderwijs, 8% behoort tot de categorie overig/verhuisd en 71% vond een plek binnen dagbesteding. Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 75% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na school naartoe gingen. Zij zijn waarschijnlijk direct op de juiste plek terecht gekomen. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2020-2021 is 79% van onze leerlingen uitgestroomd volgens verwachting. Dat wil zeggen dat 19 van de 24 leerlingen naar de plek gingen die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% haalden we.