Resultaten

Wat leren leerlingen op onze school en wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Basisvaardigheden

Rekenen, taal en burgerschap zijn belangrijke vakken om later zo goed mogelijk mee te kunnen doen. Daarom besteden we er veel aandacht aan.

Waar kunnen onze leerlingen na school naartoe?

• 87% van onze leerlingen stroomde uit naar arbeid of dagbesteding.
• 4% van onze leerlingen gaat na onze school naar het mbo.
• Na een jaar is 94% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan.
• Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) kloppen voor 87% van onze leerlingen.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2022-2023 stroomden 23 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 96% een plek in binnen de dagbesteding en één leerling (4%) is uitgestroomd naar het mbo.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en we bereiden onze leerlingen goed voor. Maar liefst 94% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dit met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2022-2023 is 87% van onze leerlingen uitgestroomd volgens onze verwachting. Twee leerlingen 9% met uitstroombestemming beschut werk is onder het vooropgesteld uitstroomniveau uitgestroomd naar de dagbesteding. Eén leerling 4% met uitstroombestemming dagbesteding is boven het vooropgestelde niveau uitgestroomd naar MBO Entree. Uiteindelijk gingen 20 van de 23 leerlingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% is behaald. We zijn zeer tevreden.