Werken bij De Ziep

Als je onze school binnenkomt, springen de kernwaarden passie, plezier en prestatie meteen in het oog. Hier staan we voor en dit is herkenbaar voor onze ruim 120 leerlingen en voor het team.

Wij geven voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met een specialistische hulpvraag of zeer intensieve ondersteuningsbehoefte. Onze leerlingen stromen uit naar een vorm van dagbesteding, beschut werk of werk. Zij volgen bij ons een leerroute die past bij hun ontwikkelingsniveau.

Ons onderwijs

Het onderwijs en de stages zijn erop gericht de leerling voor te bereiden op een betekenisvolle plek in de maatschappij. We werken competentiegericht. Het accent ligt op het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid. ‘Waarvoor heb je dit later nodig?’ is een vraag die we vaak stellen.

We geven basisvakken, zoals Nederlandse taal en communicatie, rekenen, Engels en mens en maatschappij. Ook bieden we creatieve vakken en bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn er praktijkvakken in zorg & welzijn, tuin, catering en koken, techniek en hout en repro. Werken aan, Deviant, Rekentuin, Taalzee en nieuwsbegrip zijn voorbeelden van methodes die we gebruiken. Ook gebruiken we ProWise Go voor onze digitale leeromgeving.

Onze leerlingen hebben een verstandelijke of meervoudige beperking of een ontwikkelingsachterstand. Daarvoor krijgen ze gerichte begeleiding in groepen van 10 tot 15 leerlingen. Elke groep heeft een eigen mentor en er is altijd een onderwijsondersteuner in de buurt. In onze onderwijs-zorggroep zitten meervoudig beperkte leerlingen met een zeer intensieve zorg- en begeleidingsbehoefte.

Vanaf de middenbouw oriënteren leerlingen zich op wat zij leuk vinden en kunnen. Dit ontdekken ze door te doen. We sluiten aan op interesses en waar een leerling goed in is want dit geeft zelfvertrouwen. In de bovenbouw lopen leerlingen nog meer stages, ook buiten de school. Nu duidelijk is wat de leerling wil en kan, richt het onderwijs zich op uitstroom, waarbij we blijven werken aan ontwikkeling in de breedte. Leerlingen die uitstromen naar werk kunnen een landelijk certificaat behalen. Bijvoorbeeld voor werken aan de balie, werken in de keuken of introductie schoonmaken. Alle leerlingen verlaten de school met een getuigschrift van De Ziep dat wordt uitgereikt aan het einde van het schooljaar.

Wat houdt werken bij ons in

jij begint je werkdag met een kop koffie of thee en een briefing in ons restaurant. Daar bespreek je de bijzonderheden en als er knelpunten zijn bedenk je samen een oplossing. Je start de lesdag met je eigen stamgroep. Daarna volgen alle leerlingen hun rooster. De school bestaat uit open ruimtes, dus tijdens de lessen zie en hoor je veel van elkaar. Doordat je met elkaar meekijkt, kun je met elkaar meedenken. Zo leren we van elkaar.

Jouw uitdaging is om leerlingen zelf te laten nadenken. Hoe komt jouw leerling er tijdens de interne stage achter voor wie het postpakket zonder naam bedoeld is? Jij stimuleert je leerlingen om zelf met oplossingen te komen. Daarbij kijk je goed naar wat iedereen nodig heeft. Uitgangspunt is, wat op school gedaan kan worden door leerlingen, gebeurt door leerlingen. Van postpakketten aannemen tot gasten ontvangen.

Je sluit de dag ook weer af met je eigen groep. Na schooltijd zoek je je collega’s op om bij te praten, elkaar te helpen en stoom af te blazen. Daarna bereid jij je lessen voor en werk je thema’s uit in het vakgroep-overleg of in je onder-, midden-, of bovenbouwteam. Samenwerken gebeurt je altijd in kleine groepen op basis van inhoud en deskundigheid. Grote teamvergaderingen hebben we niet.

Het team

In ons stoere, toekomstbestendig gebouw zorgen we met een team van 50 collega’s voor een uitdagende leer- en werkomgeving. Wat ons kenmerkt is passie, zin om te werken, energie en de wil om ons onderwijs verder te ontwikkelen. Ons team bestaat uit onder meer uit leraren, praktijkbegeleiders, onderwijsondersteuners, stagebegeleiders.

We ontwikkelen en overleggen in kleine groepen met de aanpak van stichting LeerKRACHT, waaraan we onze eigen twist hebben gegeven. Studiedagen doen we wel met z’n allen, en ook daarin is het team aan zet.
We besteden aandacht aan wat we als team belangrijk vinden. We werken vanuit vertrouwen en je krijgt ruimte zodat jij jezelf verder kunt ontwikkelen.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 30 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.