Toetsen en VSO diploma

In het voortgezet speciaal onderwijs worden leerlingen ook getoetst. En sinds schooljaar 2021-2022 krijgen onze leerlingen als ze de school verlaten ook een landelijk diploma. De vlag kan uit!

Toetsen

Onze leerlingen maken Cito-toetsen. We gebruiken de Cito-toetsen Arbeid of Dagbesteding.

Portfolio

Wanneer een leerling op De Ziep start, beginnen we met het vullen van het portfolio. Zo kan een leerling laten zien waar hij aan gewerkt heeft en waar de leerling trots op is.

Branchegerichte certificaten

Door de branchecursus af te sluiten met een landelijk erkend certificaat of diploma verbetert de leerling zijn of haar positie op de arbeidsmarkt. Onze leerlingen kunnen kiezen uit verschillende landelijk erkende branchegerichte certificaten zoals: werken in de keuken, werken in het groen, werken aan de ontvangstbalie en schoonmaak in de groothuishouding.

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze geleerd hebben. En welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij of zij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben gemaakt. Meer weten of het reglement lezen? Ga naar www.deonderwijsspecialisten.nl/scholen/diploma.

Diploma-uitreiking

De schoolverlaters ontvangen een diploma. Dat krijgen zij uitgereikt op de diploma-avond aan het eind van het schooljaar. Een feestelijke bijeenkomst waar ouders en familieleden van harte welkom zijn.