Begeleiding en beoordeling

In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) beschrijven we voor elke leerling welke ondersteuning nodig is om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Ook staat in het plan welke dingen het leren makkelijker of moeilijker maken.

Wat heeft je kind nodig?

In het OPP staat ook welke ondersteuning de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Ook staat in het plan welke dingen het leren makkelijker of moeilijker maken. De mate van ondersteuning bepaalt de leerroute van de leerling.

Wat betekent dat voor de lessen?

Alle lessen die een kind volgt, hebben een doel. De leraar stelt doelen op voor iedere leerroute. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van gedrag. Samen vormen deze doelen een groepsplan. Daarin staat welke leerlingen in de groep werken aan dezelfde doelen. De leraar geeft instructie volgens het Directe Instructie Model.

Waar groeit je kind naartoe?

Zal je kind straks zelfstandig kunnen werken? Is een vervolgopleiding mogelijk? Of blijft begeleiding waarschijnlijk nodig? Dit noemen we het uitstroomprofiel van de leerling. Voor ieder profiel bieden we een ander leeraanbod.

Hoe doet je kind het in de praktijk op school?

We houden de planning voor het leren en ontwikkelen van je kind bij in een digitaal systeem. Zo zien we hoe de leerling zich daadwerkelijk ontwikkelt. Hierin staan de behaalde resultaten, maar ook opmerkingen over gedrag en ontwikkeling.

Leerling- en groepsbesprekingen

De intern begeleider en de mentor bespreken wat de vorderingen zijn. Ook kijken zij of de leerling in de juiste leerroute zit. Tijdens de gesprekken bespreken we dit met de ouders. Twee keer per jaar bespreken we de groep van je zoon of dochter in het bijzijn van de mentor, onderwijsondersteuner, stage­begeleider en de intern begeleider. Als het nodig is, schuiven er ook andere teamleden aan.

Een Commissie voor de Begeleiding (CvdB)

Onze CvdB bestaat uit de directeur, de intern begeleiders, een gedragsdeskundige, de schoolarts en op uitnodiging een schoolmaatschappelijk werker. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Elke week komen ze bij elkaar. Ze stellen voor elke leerling het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vast. Ook volgt de CvdB of de leerling zich ook echt ontwikkelt volgens dit plan. Verder helpt de CvdB bij hulpvragen van leerlingen. Ook heeft het CvdB contact met ouders of hulpverleners.