Praktijkervaring

Praktijkvakken en stages nemen op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we jongeren vaardigheden die ze binnen de dagbesteding of in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap.

De praktijkvakken

De praktijkvakken sluiten zoveel mogelijk aan bij het echte leven waardoor de lesstof herkenbaar is voor de leerlingen.

Stages

We kennen verschillende soorten stages: de begeleide interne stage (BIS), begeleide externe stage (BES) en zelfstandige externe stage (ZES). De ervaring leert dat elke stage een krachtige leeromgeving is. We begeleiden leerlingen naar een geschikte werkplek binnen de dagbesteding of een bedrijf. We investeren daarbij veel in stages. De onderwijsondersteuners begeleiden de leerling tijdens de interne stages op school. Ons stagebureau en de trajectbegeleider ondersteunen de leerlingen op externe stages en werkplekken. Binnen het uitstroom-profiel arbeid is het aanbieden van stages verplicht. Binnen het uitstroomprofiel dagbesteding kúnnen stages aangeboden worden. Dit is afhankelijk van de leerroute en mogelijkheden van de leerling. We hebben nieuwe stageplekken voor groepsstages gevonden en zijn begonnen met een supermarkttraining.

Op weg naar werk

Daar draait het om op De Ziep. Fijn en passend werk of dagbesteding zijn van belang voor een mooie toekomst van een kind. Elke leerling kan rekenen op onze inzet voor de best mogelijke voorbereiding doordat we kijken naar elk individu. Met de juiste mix van praktijk en theorie. We maken er werk van!

Stage in kaart

Hier vindt u een schematisch overzicht van de stages.