Onderwijsprogramma

Ons onderwijs is afgestemd op twee uitstroomprofielen: dagbesteding en arbeid. We bieden de volgende vakken aan: Nederlandse taal en communicatie, rekenen, mens, natuur en techniek (MNT), mens en maatschappij, culturele oriëntatie en creatieve expressie, Engels (profiel arbeid), bewegen en sport en voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Het onderwijsprogramma bestaat uit drie fases: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In de onderbouw is het onderwijs groepsgericht. De leerlingen kunnen op deze manier wennen en worden in een rustig tempo voorbereid op de wisselingen in de roosters in de midden- en bovenbouw.