Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 5 september. Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.40 uur tot 14.25 uur. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

In de ochtend hebben de leerlingen pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur. Dan kunnen zij iets drinken of een tussendoortje eten. Wij adviseren je om je kind geen snoep of frisdrank mee te geven. Het restaurant is een uitdagende omgeving om ook tijdens de pauzes te leren. Elke dag is er een half uur lunchpauze van 12.30 uur tot 13.00 uur. Dit is inclusief 15 minuten lestijd waarin de leerlingen werken aan doelen uit de leerlijn ‘pauze houden’.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur door onderstaand formulier in te vullen.

Verlofaanvraag

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 24 februari
Goede Vrijdag
7 april
Pasen
10 april
Meivakantie (Koningsdag)
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus

Studiedagen

10 oktober
15 november
23 maart
7 juli