Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf?

Beschermende kleding en schoenen

Leerlingen zijn bij sommige praktijkvakken of stages verplicht om beschermende kleding, ­bedrijfskleding of werkschoenen te dragen. Tijdens interne stages dragen leerlingen bedrijfskleding van school. Voor externe stages adviseren wij leerlingen en ouders zelf kleding en/of werkschoenen aan te schaffen.

Boeken en leermiddelen

Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt de school. De leerling neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school.

Excursies

Soms gaan onze leerlingen op excursie. Voor deelname aan een excursie vragen we je niet apart om toestemming. Ook vragen we je niet om een extra financiële bijdrage.

Gymkleren en schoenen

Leerlingen hebben twee keer per week gym. Leerlingen uit de midden- en bovenbouw hebben één keer per week gymles. Je kind heeft een korte sportbroek, een T-shirt en sportschoenen (geen zwarte zolen) nodig. En een handdoek voor het douchen. Als je kind niet kan gymmen of douchen, meld je dit schriftelijk bij de mentor.

Medicijnen

Als je kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als de medicatie stopt of verandert horen we het graag. Laat dit dan weten aan de mentor. Geef de medicijnen veilig en in de juiste dosering mee naar school. Wij bergen de medicijnen op school veilig op. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders. Medewerkers handelen volgens een vooraf vastgesteld protocol. Bij akkoord vragen we je het protocol te ondertekenen.

Ouderbijdrage

Wij vinden het prettig als ouders jaarlijks € 25 betalen voor feesten en speciale activiteiten. Zo doen we het samen! Kun of wil je deze bedragen niet betalen? Geen zorgen, je kind doet gewoon mee en merkt daar niets van. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school beheert de bijdragen. In ons financieel jaarverslag staat waaraan het geld is uitgegeven.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als je kind schade bij een ander veroorzaakt, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor je kind. Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin afgesloten? Dan is je kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.