Aanmelden

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Deze verklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in uw regio. Meer informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband.

 

Aanmeldprocedure De Ziep

Online presentatie informatie schooljaar 2021-2022

Vanwege het coronavirus kunnen wij geen ouders ontvangen voor de ouderavonden. Meer informatie over ons onderwijs en de aanmeldprocedure kunt u nu bekijken in onze online videopresentatie.

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met onze directeur:

Margot Kleinpenning
T 0316 - 29 69 50
m.kleinpenning@deziep.nl