Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan tussen 08.15 uur en 08.45 uur en bel 0316 – 29 69 50. Geef het ook door aan het de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Fijn als je de dag vóór je kind naar school komt ook weer even belt. Dan houden we er rekening mee. Goed om te weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op voordat je kind naar huis gaat.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat zonder speciaal vervoer de leerling niet naar school kan komen. Dit doen we niet altijd. We stimuleren zelfstandig reizen! School brengt de vervoersbedrijven op de hoogte van de vakanties en studiedagen. De gemeente neemt contact met je op als je zoon of dochter zelfstandig naar school kan fietsen of onder begeleiding kan reizen.

Te laat

Als een leerling zelfstandig met de fiets of OV naar school komt verwachten we dat hij/zij ook op tijd komt. Te laat komen heeft consequenties. De mentor heeft hierover contact met de leerling en hun ouders.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor of intern begeleider contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Stalling

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. Voor brommers en scooters is er een aparte plek voor stalling. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.