Stage

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen voor te bereiden op dagbesteding of werk. Wij begeleiden hen daarom in verschillende fases naar een geschikte werkplek binnen de dagbesteding of een bedrijf. We investeren daarbij veel in stages. De ondersteuning op stage of werkplekken vindt plaats via ons stagebureau of via werkbegeleiders van de andere organisaties. Alle jongeren doorlopen tijdens hun schoolperiode een stagetraject. In het uitstroomprofiel arbeid is het aanbieden van stages verplicht. Binnen het uitstroomprofiel dagbesteding kúnnen stages aangeboden worden. Dit is afhankelijk van de leerroute en mogelijkheden van de leerling. Met als doel: iedere leerling op de meest passende plek.

Hier vindt u een schematisch overzicht van de stages.