Partners en omgeving

De Ziep werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO Arnhem en VO Doetinchem. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvdeverbinding.nl en www.samenwerkingsverbandvodoetinchem.nl. Meer informatie vind je op www.passendonderwijs.nl.

Samen met zorgpartner Zozijn

Sommige leerlingen hebben meer zorg nodig dan school kan bieden. Als extra begeleiding nodig is vraagt de Commissie van de Begeleiding van school samen met ouders BIO-uren aan bij de gemeente. Pedagogisch medewerkers van zorgaanbieder Zozijn komen hiervoor op afgesproken tijden op school.

Samen met zorgpartner Elver

Samen met zorgaanbieder Elver bieden we voor leerlingen van 12 tot 18 jaar op twee locaties een speciaal onderwijszorgarrangement. Binnen school hebben we de onderwijszorggroep De Ziep en De Opmaat in Nieuw Wehl. Door extra begeleiding van school en Elver op deze twee locaties hebben we de mogelijkheid mee te bewegen met onze leerlingen. 

Samen met gemeenten en bedrijven

Natuurlijk hebben we veel contact met gemeenten en met bedrijven. Bijvoorbeeld als leerlingen stage lopen. Leerlingen werken in de bedrijven aan hun werknemersvaardigheden, ze leren meer zelfstandig te werken en er ontstaat een betere werkhouding. Kortom een succesvolle aanpak waarmee we een brug slaan tussen school en werk.