Thema laatste blok.

 

Het laatste blok van het jaar, Detailhandel & Atelier. Veel klassen hebben al een begin gemaakt in de lessen, of ideeën aangedragen voor excursies. Het accent binnen dit blok ligt op 'verkoop & hergebruik'.

tekst T.K.