Vakanties, studiedagen en lestijden 2019-2020

Wettelijk is bepaald dat leerlingen vanaf 7 jaar jaarlijks minimaal 1.000 lesuren moeten volgen. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari
Goede Vrijdag en Pasen
10 t/m 13 april
Meivakantie
27 april t/m 8 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus

Studiedagen

16 september
13 november
23 januari
7 april
10 juli

Lestijden

Alle schooldagen zijn van 8.40 uur - 14.25 uur, met 2 keer per dag een pauze. De eerste pauze vindt plaats van 10.15 tot 10.30 uur, de tweede pauze van 12.30 tot 12.45 uur.