Onderwijstijd

Wettelijk is bepaald dat leerlingen vanaf 7 jaar jaarlijks minimaal 1.000 lesuren moeten volgen. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

Vakanties en vrije dagen 2019 - 2020

Herfstvakantie

14 t/m 18 oktober

Kerstvakantie

23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie

24 t/m 28 februari

Goede Vrijdag en Pasen

10 t/m 13 april

Meivakantie

27 april t/m 8 mei

Hemelvaart

21 en 22 mei

Pinksteren

1 juni

Zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus 2020

 

Studiedagen 2019 - 2020

  • 16 september
  • 13 november
  • 23 januari
  • 7 april
  • 10 juli

Lestijden

Alle schooldagen zijn van 8.40 uur - 14.25 uur, met 2 keer per dag een pauze. De eerste pauze vindt plaats van 10.15 tot 10.30 uur, de tweede pauze van 12.30 tot 12.45 uur.