Ouderavonden

Onze school organiseert jaarlijks een algemene ouderavond, groepsouderavond en thema-ouderavond. Op algemene ouderavonden informeren we u over de actuele ontwikkelingen binnen de school of over een onderwijskundig onderwerp. Op een themaouderavond bespreken we onderwerpen die bij veel leerlingen en ouders leven. Bijvoorbeeld seksuele ontwikkeling of de Participatiewet. De leiding van de groep houdt aan het begin van het jaar een groepsouderavond. Hier geeft ze uitleg over het rooster en het onderwijs. De data van de ouderavonden leest u in de nieuwsbrief.