Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding, waarbij de oudergeleding de ouders/verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigt. Op deze wijze zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid. Ouders die willen meedenken c.q. instemmen over allerlei schoolzaken kunnen dit doen als lid van de MR.

De MR bestaat uit Marty Kampes( voorzitter) en Cristel Colenbrander (lid) als oudergeleding en vanuit het schoolteam uit Nicole Ubbink (secretaris) en Monique Alofs (lid).

Wat doet de MR