Aanmelden

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Deze verklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in uw regio. Meer informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband.

 

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met onze directeur:

Margot Kleinpenning
T 0316 - 29 69 50
m.kleinpenning@deziep.nl