Onderwijszorggroepen

Samen met zorgaanbieder Elver bieden we voor leerlingen van 12 tot 18 jaar op twee locaties een speciaal onderwijszorgarrangement aan. Binnen school hebben we de onderwijszorggroep (OZG) De Ziep en in Nieuw Wehl De Opmaat.

OZG De Ziep
De leerlingen die in De Ziep geplaatst worden, vragen om een andere vorm van onderwijs en zorg. Het creëren van een veilige omgeving staat voorop, omdat leerlingen vaak niet in staat zijn om zelf hun omgeving te overzien en te begrijpen. We zoeken naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, zowel fysiek als cognitief en praktisch. We willen de leerling stimuleren en manieren vinden om verder tot ontwikkeling te komen. Hierbij vormen de domeinen lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding (LACCS) de basis.

OZG De Opmaat
De leerlingen die geplaatst worden binnen de OZG De Opmaat hebben een (tijdelijke) leerplichtontheffing, zijn uitgevallen in het onderwijs of dreigen uit te vallen. Deze leerlingen kunnen we binnen een gewone schoolsetting geen passend onderwijs bieden, de schoolomgeving is té dynamisch. Zij krijgen onderwijs en zorg op maat in een kleine en veilige setting in Nieuw Wehl. We houden samen met ouders nauw contact met de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband.

Aanmelden

Aanmelding verloopt via De Ziep. De Commissie voor de Begeleiding bepaalt op welke locatie de leerling geplaatst gaat worden. Op school krijg je meer informatie over de toelaatbaarheidsverklaring, welke een voorwaarde is om geplaatst te kunnen worden op de onderwijszorggroepen en de indicatie Wet langdurige zorg. Deze is ook nodig voor beide onderwijszorgarrangementen.