Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 belevingsgericht dagbesteding
  • Leerroute 2 taakgerichte en activerende dagbesteding
  • Leerroute 3 (beschutte) arbeid
  • Leerroute 4 en 5 arbeid

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is. Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen.

Hier vindt u een schematisch overzicht van de opbouw van het onderwijs en de stages.