Studiedag

De studiedag van 7 april a.s. is komen te vervallen.