School gefaseerd open vanaf 22 februari.

School gaat gefaseerd open vanaf maandag 22 februari .a.s.