Voor nieuwe schooljaar 2023-2024

"Uitdagend onderwijs. Wij maken er werk van."

Op woensdag 16 november jongstleden heeft De Ziep een informatiebijeenkomst georganiseerd voor nieuwe leerlingen, ouders/verzorgers en groepsleiding voor het schooljaar 2023-2024.

U kunt middels de diapresentatie terugkijken op hetgeen aan bod is geweest door op de volgende link te klikken: Wij maken er werk van.