Scholen gaan vanaf morgen 16 maart dicht voor de komende drie weken.

De Ziep gaat dicht vanaf maandag 16 maart voor de komende drie weken: geen school en geen stages!

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

De Onderwijsspecialisten | College van Bestuur

Beste ouders/verzorgers,

Zojuist heeft het kabinet tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat per 16 maart alle scholen worden gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een advies dat ook de scholen van De Onderwijsspecialisten zullen volgen.

Vanaf morgen geen onderwijs op onze scholen.

Wij hebben moeten besluiten dat vanaf morgen, 16 maart 2020, alle scholen van De Onderwijsspecialisten gesloten zijn. Dit besluit is, vooralsnog, voor de komende drie weken (t/m 6 april).

Zelf verantwoordelijk voor opvang.

Dit betekent dat de kinderen vanaf morgen niet naar school kunnen komen en dat u zelf verantwoordelijk bent voor de opvang van uw kinderen. We begrijpen dat dit erg vervelend is.

Noodopvang voor ouders in vitale beroepen.

Gezinnen waarvan beide ouders in vitale beroepen werken zoals zorg, politie, brandweer of vitale andere beroepen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid- 19/cruciale-beroepsgroepen) hebben onze speciale aandacht. We gebruiken morgen, maandag 16 maart, in samenwerking met onze partners, om de noodopvang te organiseren voor de kinderen van deze ouders.

Alleen als u werkzaam bent in een vitaal beroep en het morgen voor u echt een probleem is om opvang voor uw kind te organiseren, neem dan contact op met de school.

Indien u in deze vitale beroepen werkzaam bent en vanaf 17 maart gebruik wilt maken van noodopvang, verzoeken wij u dit morgen 16 maart te melden bij de schooldirecteur.

In alle gevallen geldt dat kinderen alleen naar scholen kunnen komen als zij geen klachten hebben, zoals eerder gecommuniceerd; neusverkouden of hoesten of keelpijn of koorts.

Alternatief onderwijs

Als De Onderwijsspecialisten voelen wij ons verantwoordelijk om waar mogelijk toch een vorm van onderwijs aan te bieden. Onze scholen gaan in de komende dagen aan de slag met de vraag of scholen een alternatieve vorm van onderwijs aan kunnen bieden en zo ja, over de manier waarop dit wordt aangeboden. Dit zal per school maatwerk vragen en dit werken we nog nader uit.

Hoe verder?

U wordt door de school gei╠łnformeerd over de wijze waarop het team invulling gaat geven aan de noodopvang en de mogelijke vormen van alternatief onderwijs.

Wij hopen dat de situatie zo snel mogelijk zal normaliseren. Dit vraagt van ons allemaal een uiterste inspanning om de verspreiding van het coronavirus te beperken en wij vragen hierbij uw begrip en medewerking.

Wij houden u op de hoogte via de gebruikelijk kanalen.

Met vriendelijke groet,

Astrid Berendsen en Hennie Loeffen

College van bestuur De Onderwijsspecialisten

Cruciale -beroepsgroepen