Leerklimaat 2019-2020

Uitslag onderzoek leerklimaat.

Uitslagen
Lees meer

Jaarlijks neemt het team van De Ziep bij de leerlingen een vragenlijst af hoe leerlingen het leerklimaat op de school en in de groep ervaren. Met het leerklimaat wordt de beleving van de sociale omgeving in de groep bedoeld.
Afgelopen november is binnen de school het onderzoek afgenomen. Leerlingen hebben digitale vragenlijsten ingevuld. Het is een gevalideerde lijst die is ontwikkeld voor het speciaal onderwijs en binnen alle scholen van De Onderwijsspecialisten wordt gebruikt. De resultaten zijn nu bekend en willen we graag met u delen.