Informatieavond woensdag 11 december a.s.

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over De Ziep voor het schooljaar 2020-2021. Wij geven voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen van 12 tot 18/20 jaar. De leerlingen hebben een verstandelijke of meervoudige beperking of een ontwikkelingsachterstand en zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden. Onze leerlingen stromen uit naar een vorm van dagbesteding of (beschutte) arbeid.

De Ziep gaat uit van de talenten van de leerling. We benaderen onze leerlingen vanuit een positieve houding en investeren in persoonlijk contact. Tijdens de info avond krijgt u een beeld van het onderwijs, de aanmeldprocedure en is gelegenheid de school te bekijken.
Uw zoon/dochter is ook van harte welkom.

De directie van het samenwerkingsverband (SWV) Arnhem of Doetinchem beslist over de toelating van een leerling voor voortgezet speciaal onderwijs of voor de praktijkschool. De huidige school van uw zoon/dochter geeft advies voor vervolgonderwijs. Na een positief besluit van het SWV kunt u met de school contact opnemen voor een persoonlijke gesprek en oriëntatie.

Programma
• Inloop 18.45 uur.
• We starten in ons restaurant met een kop koffie/thee of fris.
• U krijgt informatie over de aanmeldprocedure, leerroutes en het onderwijs.
• Na de bijeenkomst is er gelegenheid de school te bekijken.
Infoavond

11 december
19.00 uur – 20.15 uur
Marsweg 49
6941 BH, Didam

U bent van harte welkom, graag tot ziens op 11 december.
Graag aanmelden bij info@deziep.nl

Namens het team,

Margot Kleinpenning
Directeur