Woensdag 11 december a.s.

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond  voor het schooljaar 2020-2021 op 11 december. Op De Ziep geven we voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. Onze leerlingen hebben een verstandelijke of meervoudige beperking of een ontwikkelingsachterstand en zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden. Onze leerlingen stromen uit naar een vorm van dagbesteding of (beschutte) arbeid. De Ziep gaat uit van de talenten van de leerling. We benaderen onze leerlingen vanuit een positieve houding en investeren in persoonlijk contact.

Tijdens de informatieavond krijgt u een beeld van ons onderwijs en de aanmeldprocedure. U krijgt de gelegenheid om de school te bekijken. Uw zoon/dochter is ook van harte welkom!

Programma


• Inloop 18.45 uur.
• We starten in ons restaurant met een kop koffie/thee of fris.
• U krijgt informatie over de aanmeldprocedure, leerroutes en het onderwijs.
• Na de bijeenkomst is er gelegenheid de school te bekijken.

 

U bent van harte welkom, graag tot ziens op 11 december!

Aanmelden