Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Stageplaatsen

Onze school is stageschool voor studenten van de pabo, pedagogisch werk, onderwijsassistent en bewegingsonderwijs.

We hebben afspraken met scholen rondom stageplekken, om teleurstellingen te voorkomen vraag dan je stage via je opleiding aan.

Ook vragen wij van stagiaires een Verklaring Omtrent Goed Gedrag. Deze moet binnen 4 weken na aanvang stage worden ingeleverd bij ons. Wanneer we binnen deze tijd geen VOG hebben zullen we de stage, tijdelijk, moeten stoppen.

Werken bij

:

Help (nieuw venster)