Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ziekte & verzuim

Ziekmelding van leerlingen

Wanneer uw zoon of dochter ziek is, vragen we u dringend dit vóór 08.30 uur door te geven aan onze administratie. Ook moet u dit doorgeven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist.

Verzuim

Schoolverzuim anders dan bij ziekte is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eist van de scholen dat ze ongeoorloofd schoolverzuim direct melden bij de leerplichtambtenaar.

Onderwijsuren per jaar

Jongeren moeten minimaal 1000 uren onderwijstijd per jaar volgen. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)