Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Tegemoetkomingen

Wajong

De meeste leerlingen komen vanaf 17 jaar in aanmerking voor een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). Om voor een Wajong-uitkering in aanmerking te komen, moeten leerlingen zich uiterlijk dertien weken na het bereiken van de zeventienjarige leeftijd melden bij het UWV. De school zal u berichten en waar nodig ondersteunen bij de aanvraag. Jongeren die niet arbeidsongeschikt worden verklaard, krijgen ook te maken met de Wet werken naar vermogen. Vraag de stagecoördinator om meer informatie of kijk op de site van het Ministerie van Sociale Zaken: www.szw.nl.

De TOG

De TOG is de Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte kinderen. Deze bijdrage is bedoeld voor mensen die thuis een kind verzorgen dat blijvend of voorlopig blijvend gehandicapt is.
U krijgt een TOG voor de verzorging van een ernstig ziek of gehandicapt kind als:
 • u in Nederland woont en werkt en;
 • uw kind bij u thuis woont in Nederland en;
 • uw kind 3 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 en;
 • uw kind een AWBZ-indicatie heeft voor gemiddeld 10 uur zorg of meer per week en;
 • u voor de verzorging geen commerciële vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland en;
 • u geen andere vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland die lijkt op TOG.
Om een aanvraagformulier op te vragen belt u naar de afdeling TOG van de Sociale Verzekeringsbank in Roermond, telefoon: 0475 – 36 80 40.
Studiefinanciering
Vanaf 18 jaar vervalt het recht op kinderbijslag. De leerlingen komen dan in aanmerking voor een tegemoetkoming scholieren.
In het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt, kan hij drie maanden voor het 18e jaar, VO 18+ aanvragen. De studiefinanciering VO 18+ is voor alle leerlingen en niet inkomensafhankelijk.

AWBZ

Als de zorg- en begeleidingsbehoefte van de leerling groter is dan de school biedt, is er sprake van een extra zorg- en begeleidingsbehoefte. De leerling komt dan in aanmerking voor AWBZ-zorg op school. Een aanvraag voor AWBZ-zorg bij het CIZ wordt altijd door ouders of wettelijk verantwoordelijken gedaan. Een school kan dit niet aanvragen.
 
In 2015 worden er wijzigingen verwacht in de regeling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om te voorkomen dat wij binnen school allerlei verschillende instanties en begeleiders in de groepen krijgen, hebben wij hierover afspraken gemaakt met Zozijn en Fatima Zorg. Wanneer dit gevolgen heeft voor onze leerlingen, wordt u hierover geïnformeerd.

Financieel

:

Help (nieuw venster)