Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderavonden

 • Onze school organiseert jaarlijks een algemene ouderavond, groepsouderavond en thema-ouderavond.
Op algemene ouderavonden informeren we u over de actuele ontwikkelingen binnen de school of over een onderwijskundig onderwerp. Op een themaouderavond bespreken we onderwerpen die bij veel leerlingen en ouders leven. Bijvoorbeeld seksuele ontwikkeling of de Participatiewet. De leiding van de groep houdt aan het begin van het jaar een groepsouderavond. Hier geeft ze uitleg over het rooster en het onderwijs. De data van de ouderavonden leest u in de nieuwsbrief. Op algemene ouderavonden informeren we ouders over de actuele ontwikkelingen binnen de school en over een onderwijskundig thema. De ouderraad stelt nieuwe leden voor en presenteert de begroting.
 • In de tweede week van het schooljaar ontvangen alle ouders: een klassenrooster, een brief met de organisatie en de afspraken binnen de groep.
 • Aan het begin van het schooljaar geeft de leiding van de groep op een ouderavond nadere uitleg over het rooster en het onderwijs.
 • Minimaal drie keer per jaar nodigen wij ouders en de leerling uit voor een gesprek op school.
 • In september voor het bespreken van het OPP.
 • In februari en juni over het handelingsplan. 
 • Daarnaast zijn er ook nog oudergesprekken over bijvoorbeeld stage en uitstroom.

Ouders

:

Help (nieuw venster)