Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Contact met de leraar

 • Wanneer u vragen hebt, kunt u ons altijd bellen of een afspraak maken om een keer op school te komen kijken.

Oudergesprekken

Minimaal drie keer per jaar nodigen we u en uw zoon of dochter uit voor een gesprek op school om de vorderingen en ontwikkelingen te bespreken. In september praten we samen over het ontwikkelings¬perspectiefplan en het handelingsplan. En in februari en juni over het handelingsplan. Daarnaast zijn er ook nog oudergesprekken over bijvoorbeeld stage en uitstroom. Natuurlijk kunt u tussentijds ook altijd een gesprek aanvragen.
 
De leerlingen maken gebruik van agenda’s om informatie over te dragen.

 

 

Ouders

:

Help (nieuw venster)