Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

subsidies & sponsoring

Europees Sociaal Fonds

De Onderwijsspecialisten (ook De Ziep) hebben bij het Europees Sociaal Fonds de afgelopen twee jaar (ESF) subsidie aangevraagd voor projecten voor arbeidstoeleiding. Het budget komt van het ministerie van Sociale Zaken. Deelname biedt ons de mogelijkheid arbeidstoeleiding, stages en de praktijkvakken een geweldige impuls te geven, verder te ontwikkelen en tot een groter succes te brengen voor de leerlingen.

Sponsoring

De Ziep maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten, waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband.

Samenwerking

:

Help (nieuw venster)