Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Het Stagebureau

  • Alles wat met de stage te maken heeft, valt onder de verantwoordelijkheid van ons stagebureau.
De trajectbegeleider werft goede stageplekken en is vooral nauw betrokken bij de begeleiding van stages van leerlingen in het uitstroomprofiel Arbeid. Daarnaast verzorgt de trajectbegeleider de uitstroom van leerlingen naar een definitieve betaalde werkplek. De stagebegeleiders begeleiden vooral de leerlingen in het uitstroomprofiel Dagbesteding. Ze houden daarbij intensief contact met de diverse instellingen voor dagbesteding. De coördinator van het stagebureau draagt zorg voor alle externe contacten, geeft leiding aan het stagebureau en stemt het beleid af met het managementteam.
 
Het stagebureau van De Ziep werkt veel samen met de stagebureaus van de andere scholen van De Onderwijsspecialisten. Bij langdurige afwezigheid van medewerkers maken we gebruik van stagebegeleiders van andere scholen. Daarnaast wisselen we veel expertise uit.
 
Het stagebureau bestaat uit de volgende medewerkers:
 

Henrie Mastwijk                                  Jonél Jansen
coördinator stagebureau                      trajectbegeleider
h.mastwijk@deziep.nl                          j.jansen@deziep.nl       
 
VionaOlsman.png
Marloes Graafland                               Viona Olsman
stagebegeleider                                  Stagebegeleider
m.graafland@deziep.nl                        v.olsman@deziep.nl

Stage

:

Help (nieuw venster)