Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Externe stage

  • Bij de externe stage is de werkbegeleider op de stageplek van groot belang. De stagebegeleider van de school onderhoudt contact met de werkbegeleider door regelmatig op bezoek te komen en de stage te evalueren. Aandachtspunten worden met de mentor van de leerling gedeeld, zodat hier ook op school aan gewerkt kan worden.

De resultaten van de interne en de L.O.L.- stages zijn maatgevend voor de voortzetting van de stage. Is de leerling er aan toe, is de passie helder, is de voorkeur duidelijk en zijn de competenties aanwezig, dan gaat de stagebegeleider van de school op zoek naar een geschikte stageplek buiten de school. Door verschillende externe stages te doorlopen, wordt steeds duidelijker wat het meest aansluit bij de interesse en mogelijkheden van de leerling. Met andere woorden: het stagebureau zoekt in overleg met ouders, de leerling en de mentor naar de plek die voor de naschoolse periode het meest passend is.

 

Het belangrijkste tijdens deze stage is dat zichtbaar wordt of de leerling over voldoende arbeidsvaardigheden beschikt en zich sociaal-emotioneel prettig voelt in de voor hem nieuwe werkomgeving.Voor het volgen van een externe stage is het afsluiten van een stageovereenkomst verplicht. De stagebegeleider stelt deze overeenkomst op. Het stageadres, de ouders en de school krijgen ieder een ondertekend exemplaar.

Stage

:

Help (nieuw venster)