Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Arbeid

  • Het uitstroomprofiel Arbeid bereidt leerlingen voor op een baan op de arbeidsmarkt. Het kan hier ook gaan om een beschermde arbeidsomgeving, zoals beschut werk. Dit uitstroomprofiel biedt eindonderwijs en is niet gericht op het behalen van een diploma en doorstroming naar vervolgonderwijs. De leerlingen krijgen wel een getuigschrift wanneer zij de school verlaten.
Het gaat om leerlingen die niet in staat zijn een startkwalificatie(MBO niveau 2 of hoger) te halen, maar die wèl kunnen werken. Binnen het uitstroomprofiel Arbeid is stage een verplicht onderdeel in voorbereiding op een plek op de arbeidsmarkt. Hierbij zijn de wensen, keuzes en behoeften van de leerling uitgangspunt bij het onderwijsaanbod en de keuze van de stage. Het onderwijs in het uitstroomprofiel Arbeid is erop gericht dat leerlingen hun kennis en vaardigheden maximaal kunnen ontwikkelen om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Naast dat we rekening houden met de individuele mogelijkheden van de leerling, houden we ook rekening met de kansen op de arbeidsmarkt.

Praktijkcertificaten

Om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, zijn onze leerlingen gebaat bij certificaten die hun kennis of vaardigheden in een bepaald vakgebied bewijzen. Deze certificaten winnen aan waarde, naarmate zij meer door de branche erkend worden. De Ziep werkt samen met diverse partijen die door de branche erkende cursussen aanbieden. Met de bijbehorende certificaten bereidt de school de leerlingen die hier voor in aanmerking komen, vakmatig voor te bereiden op een beroep.

Eventueel behaalde certificaten worden op het vso-getuigschrift vermeld.

Aanvragen voorzieningen arbeid

Door de beperkingen van onze leerlingen zijn zij vaak niet in staat om het wettelijk minimum jeugdloon te verdienen. Voor de leerlingen die na 1 januari 2015, 18 jaar zijn geworden, zijn er voorzieningen in de Participatiewet. Met deze voorzieningen wordt het voor de werkgevers aantrekkelijk gemaakt om mensen met een beperking in dienst te nemen. Om in aanmerking te komen voor een aantal belangrijke voorzieningen is het nodig om een ‘indicatie baanafspraak’ aan te vragen bij het UWV. Het stagebureau kan ouders helpen bij deze aanvraag.
 
Handige sites zijn:

Indicatie banenafspraak

Werkgevers en de overheid zorgen de komende jaren (tot 2026) voor 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heet de banenafspraak. Wanneer een leerling de indicatie banenafspraak heeft, komt hij of zij in het doelgroepenregister. In het doelgroepenregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beoordeelt wie tot deze doelgroep behoort en beheert het register. Werkgevers kunnen bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in dit register staat en dus meetelt voor de banenafspraak.

Stage

:

Help (nieuw venster)