Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Lesprogramma

  • Voor alle leerlingen bestaat het onderwijsaanbod uit theorie en praktijk.

Het onderwijs

Vakken die aangeboden worden binnen de verschillende uitstroomprofielen zijn: Nederlandse taal en communicatie, rekenen, mens, natuur en techniek (MNT), mens en maatschappij, culturele oriëntatie en creatieve expressie, Engels (profiel arbeid), bewegen en sport en voorbereiding op dagbesteding en arbeid:
    • Leren leren (op de werkplek);
    • leren taken uitvoeren;
    • leren functioneren in sociale situaties en
      ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

Leer- en vormingsgebieden

Bevordering van sociale redzaamheid omvat veel. Het komt in alle leergebieden aan de orde. De kern is dat de leerlingen zich in zo veel mogelijk situaties in de maatschappij leren staande te houden. Uitgaande van de individuele mogelijkheden en de hulpvraag van onze leerlingen wordt sociale redzaamheid zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Dit doen we onder meer in de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO). Deze vakgebieden lopen als een rode draad door het hele onderwijsaanbod. Een zeer belangrijk aspect in ons onderwijs is het zo veel mogelijk bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen.

Sectoren

Onze praktijkvakken zijn verdeeld in vijf sectoren:

1.Dienstverlening: repro, magazijn, multimedia
2.Zorg & Welzijn: schoonmaak, verzorging
3.Horeca: schoonmaak, bediening en catering
4.Groen: tuinonderhoud, decoratie
5.Productie: atelier, techniek en onderhoud

Getuigschrift

De schoolverlaters ontvangen een getuigschrift dat uitgereikt wordt op de diploma-avond aan het eind van het schooljaar. Een feestelijke bijeenkomst waar ouders en familieleden van harte welkom zijn.

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)