Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

12 - 20 jaar

  • De afdeling voortgezet speciaal onderwijs bestaat uit twaalf groepen. Het onderwijs is zo georganiseerd dat op maat lesgegeven wordt.
De leerlingen zitten in parallelgroepen; de mentor begeleidt de leerling meerdere jaren. Hij volgt de ontwikkeling en is vast aanspreekpersoon voor leerling en ouders. 

Groepsindeling

onderbouw 
12 en 14 jaar 
middenbouw 
14-16 jaar, 15 t/m 17 jaar 
(onderwijszorggroep)
bovenbouw
16-18/20 jaar, 17 t/m 20 jaar
 

Onderwijszorggroep

In de middenbouwgroep zitten leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Ook leerlingen met een complexe hulpvraag, die extra begeleiding nodig hebben, kunnen in deze kleinere setting (ongeveer 8 leerlingen) onderwijs volgen. Als het past bij de mogelijkheden van de leerling, neemt hij deel aan activiteiten in de andere vso-groepen (clusteren). Samen met u volgen wij het proces.
Om de leerlingen zo redzaam mogelijk te maken, zijn er vier kernthema’s (leergebieden of domeinen):
 
  • Wonen
  • vrije tijd
  • werken
  • burgerschap

Leerroutes

:

Help (nieuw venster)