Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

structuur-/zorggroep

  • Binnen het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs hebben we groepen voor leerlingen die een complexe hulpvraag hebben en dus extra begeleiding behoeven.
Het is mogelijk dat kinderen met een jonge sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd én een complexe hulpvraag (in zorgbehoefte, autisme, epilepsie en gedrag) zorg en onderwijs aangeboden krijgen in zo’n kleine groep. Ouders zijn, samen met de leraren, leraarondersteuner, klassenassistentes, orthopedagoog en intern begeleider, nauw betrokken bij de invulling van de hulpvraag van hun kind.
 
De inrichting van het lokaal voldoet aan de begeleidingsbehoefte van het kind en maakt het aanbod betekenisvol. Leerlingen met een verstandelijke en meervoudige beperking kunnen in zo’n groep geplaatst worden.

Clusteren

Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften, kunnen leerlingen activiteiten in de andere groepen volgen. In het belang van de ontwikkeling van een kind kan het voorkomen dat het kind enkele dagdelen in een structuur-/zorggroep zit en de overige dagdelen in een reguliere groep.
Flexibiliteit, betrokkenheid en welbevinden zijn daarbij het uitgangspunt. Wij creëren hiermee mogelijkheden voor het scheppen van verschillende betekenisvolle leeromgevingen die optimaal tegemoetkomen aan de onderwijsvragen van deze leerlingen. Samen met u volgen we het proces en bekijken we of een overgang naar deze groep, of vanuit deze groep naar een reguliere groep, gemaakt kan worden.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)