Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

commissie voor de begeleiding

  • Binnen de leerlingenzorg is ook de Commissie voor de Begeleiding (CvB) actief.
De commissie bepaalt, na aanmelding, of de school aan de hulpvraag van de leerling kan voldoen. Daarnaast geven de leden adviezen aan de intern begeleider, leraren en teamleden over de begeleiding van de leerlingen op school.

De CvB neemt de handelingsgerichte adviezen van de Onderzoeks- en Adviesgroep als uitgangspunt. Er wordt bepaald of aanvullend onderzoek gewenst is en binnen welke termijn.

Samenstelling

De commissie bestaat uit:
Margôt Kleinpenning, directeur voortgezet speciaal onderwijs, voorzitter en samen met René Bakker, directeur speciaal onderwijs, verantwoordelijk voor coördinatie van de onderwijskundige en pedagogische aspecten;
Rob Freriks en Muriel Lehá, orthopedagogen, verantwoordelijk voor psychologisch onderzoek en definiëring handelingsgerichte afspraken;
Caroline Dekkers, maatschappelijk werkende MEE Oost-Gelderland, verantwoordelijk voor ondersteuning van leerlingen en ouder(s) in de thuissituatie;
Alice Sluiter, jeugdarts GGD Gelre IJssel, verantwoordelijk voor het medische aspect.

Begeleiding

Na de toelatingsprocedure begeleidt de commissie ouder(s) en team om optimaal onderwijs en zorg aan de leerlingen te bieden. De commissie komt maandelijks bijeen om de (individuele) handelingsplannen te bespreken. Ze volgt de vorderingen van de leerlingen en bekijkt of het onderwijs nog steeds het best tegemoet komt aan de mogelijkheden en behoeften van de leerling.Heel belangrijk voor de groepsbegeleiding zijn de afspraken over de benadering voor de desbetreffende leerling in de komende periode. Naast de jaarlijkse leerlingbesprekingen, kunnen incidenteel leerlingen besproken worden. Dit gebeurt in overleg met de intern begeleider.

Leerling- en groepsbesprekingen

Deze interne gesprekken vinden plaats tussen de intern begeleider en de mentor. Het doel van de bespreking is na te gaan wat de vorderingen zijn. Ook wordt bekeken of de leerling in de juiste leerroute zit. Tijdens de handelingsplangesprekken bespreken we dit met de ouders. Afhankelijk van de hulpvraag kan een leerling besproken worden tijdens de vergadering van de Commissie voor de Begeleiding.

Perspectiefgesprekken

Als de leerling 16 of 17 jaar is, ontvangen de leerling en zijn ouders een uitnodiging voor een perspectiefgesprek met de Commissie voor de Begeleiding over wonen, stage, werk, vrije tijd en burgerschap. De basis voor elk perspectiefgesprek is de inbreng van de leerling rondom de uitgangspunten plezier, passie en prestatie.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)