Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Handelingsplan

  • In het speciaal onderwijs werken we met een handelingsplan, waarin we beschrijven op welke manier we aandacht geven aan facetten die van belang zijn voor de toekomst zoals: inschakelen bij het opruimen, geven van taken, zelfstandig aan- en uitkleden, enz.

Transitieplan

In het voortgezet speciaal onderwijs gebruiken we het transitieplan. Hierin wordt beschreven hoe uw kind het beste voorbereid wordt op zijn toekomst en leven. Het vinden van de juiste dagbesteding/werk, vrijetijdsbesteding en wonen staat daarin centraal.
Het transitieplan is verdeeld in een aantal onderdelen
 
  • het onderwijs
  • dagbesteding/werken
  • wonen
  • vrije tijd
  • burgerschap
  • stage en (uitstroom)traject

Rapport

Het rapport en het handelingsplan zijn gebundeld in één document. Heel overzichtelijk en praktisch. De leerlijnen, de geformuleerde doelen en de handelingsgerichte afspraken staan in dit rapport.
In januari en februari toetsen en observeren wij alle leerlingen. De klassenleiding bespreekt de resultaten met de intern begeleider. Aan de hand van deze rapportage en de leerlingbespreking wordt een rapport/handelingsplan gemaakt. U krijgt een uitnodiging om het rapport en het handelings- of transitieplan te bespreken.

Het individueel handelingsplan wordt aangevuld door uw inbreng en gegevens uit het vorige handelingsplan. De leerling neemt het rapport/handelingsplan in maart mee naar huis. In het rapport staat de ontwikkeling op alle vakgebieden beschreven en worden de speerpunten voor de komende periode aangegeven.

Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkelingen en vorderingen van de leerlingen te volgen, maken wij gebruik van het Maatwerk Leerlingvolgsysteem.

Leerlingdossier

De groepsleraar en intern begeleider houden de gegevens van observatie en toetsing van elke leerling bij in een leerlingendossier. Dit dossier gaat ieder jaar mee naar de volgende groep.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)