Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Vertrouwenspersoon

 • Bij ons op school is geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag.
Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Bespreek dit met de leraar of de directie van school. Of met een van de vertrouwenspersonen die hieronder genoemd staan.

Vertrouwenspersoon van de school

De leerlingen of hun ouders kunnen dan terecht bij de interne vertrouwenspersonen van onze school. Deze hiervoor speciaal geschoolde medewerker hoort de leerling of ouder aan en handelt vervolgens overeenkomstig het protocol Veilig op school. Iedere vertrouwenspersoon en leidinggevende beschikt over dat protocol. Afdeling voortgezet speciaal onderwijs:
 
Miranda S.
Esther v.E.
Mirjam d.B.
T 0316 - 29 69 50

Wanneer ouders of leerlingen zich om welke reden dan ook niet tot de vertrouwenspersoon van de school willen wenden, hebben zij twee andere mogelijkheden om een melding te doen:

1.Bij de externe vertrouwenspersonen van De Onderwijsspecialisten -onafhankelijke functionarissen die voor alle scholen van De Onderwijsspecialisten werken.
Externe vertrouwenspersonen
Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
 
Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

2.Bij de landelijke vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Deze functionaris is hiervoor door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangesteld en is belast is met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.

T 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)