Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Schorsing & verwijdering

 • Wanneer er sprake is van ernstig wangedrag, kan een leerling van school worden gestuurd.
Dit kan zijn in de vorm van een schorsing of een verwijdering. De school neemt vooraf altijd contact op met de ouders over het voornemen. Wanneer daadwerkelijk tot verwijdering wordt overgegaan, zoekt de school samen met partners naar een oplossing. Meer informatie en de procedure kunt u vinden op onze website.

Andere school

Als het besluit eenmaal is genomen, mag het schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet namelijk eerst proberen om een andere school te vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt - en daar moet het schoolbestuur ten minste acht weken zijn best voor doen - mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren.

Bezwaar maken

Neemt het schoolbestuur een dergelijk besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen.
 
In dat geval moet het schoolbestuur binnen vier weken eveneens schriftelijk op dat bezwaarschrift reageren. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit om de leerling te verwijderen, dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)