Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Klachtenregeling

 • Een veilig klimaat, een goede sfeer en een prettig onderling contact zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Het kan voorkomen dat er een verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders enerzijds en school anderzijds. Wij willen hierover met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen. Hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt:

1.Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar of de mentor van uw kind bespreken.

2.Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de directeur van de school de eerste aangewezene om hierover met u in gesprek te treden

3.Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten. T: 026 - 35 37 480

4.Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt, kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030-280 95 90
F 030-280 95 91

De Onderwijsspecialisten

College van Bestuur
Postbus 821
6800 AV Arnhem
T 026-353 74 80
F 026-353 74 99

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)