Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Ziep
  Marsweg 49
  6941 BH Didam
  T 0316 - 29 69 50
  F 0316 - 29 69 59
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Team

 • Het team van de Ziep biedt zeer gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Het onderwijs en de onderwijsbegeleiding hebben tot doel de leerlingen voor te bereiden op en te begeleiden naar een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij op het gebied van wonen, dagbesteding (w.o. arbeid) en vrije tijd.
 
Ons onderwijsaanbod, vastgelegd in individuele handelingsplannen, wordt verzorgd door het team en andere gespecialiseerde medewerkers. Samen met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers maken we keuzes voor de invulling van het onderwijs en de stages.
 
Binnen de visie van de Onderwijsspecialisten past het om de aanwezige deskundigheid te delen met andere scholen. Wij zijn een lerende organisatie.
 
Ons team bestaat naast de leraren en klassenassistenten en intern begeleiders ook uit andere specialisten, zoals: een vakleraar bewegingsonderwijs, kok, praktijkondersteuner beeldend vormen, logopedist, orthopedagoog, concierge, stagebegeleider, jobcoach, medewerkerker administratie, teamleider en de directeur.

team

:

Help (nieuw venster)